Consulent Publieke Dienstverlening

Consulent Publieke Dienstverlening

Het ROC Kop van Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon hebben de handen ineengeslagen om een mbo-opleiding optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van de dagelijkse praktijk. Met als resultaat een opleiding voor jonge mensen met lef, die begrijpen wat dienstverlening betekent. Jongeren die zich hierin herkennen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de nieuwe driejarige mbo-opleiding op niveau 4: Consulent Publieke Dienstverlening. 

Door de combinatie van dienstverlenende vakken, een groot aandeel praktijk en extra’s in de vorm van (interne) trainingen, is deze opleiding de juiste basis voor een baan bij gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, gerechtelijke instanties, politie en andere non-profitorganisaties als woningcorporaties en GGD’s. De opleiding start elk jaar in september. 

De gemeente Hollands Kroon heeft medewerkers nodig die begrijpen wat inwoners van een gemeente verwachten. Goede dienstverlening is meer dan alleen een paspoort of een vergunning leveren. Door de samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland kunnen we een nieuwe mbo-opleiding vormgeven, waarbinnen moderne dienstverlening centraal staat. Minder ambtelijk, meer met inwoners aan tafel. Burgemeester Nawijn: “De samenwerking met het ROC is een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier kunnen ook wij - als gemeentelijke organisatie- jonge mbo’ers uit de regio een kans bieden.” Aad de Wit, voorzitter van het college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland: “Voor ons past een samenwerking als deze in een traditie van samenwerking tussen bedrijven/organisaties en het onderwijs”. 

De opleiding Consulent Publieke Dienstverlening wordt aangeboden op niveau 4+, waarbij de plus staat voor de extra’s: veel praktijk, gevarieerde opdrachten  op verschillende vakgebieden én interne trainingen die worden verzorgd door de gezamenlijke stagebedrijven. De opleiding is vormgegeven in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, maar is bedoeld als kweekvijver van jong talent voor non-profitorganisaties in brede zin. 
Interesse in deze opleiding? Kijk verder op de website van het ROC Kop van Noord Holland.

Het interview met Anja van der Horst (Hollands Kroon)en Aad de Wit (ROC Kop van Hoord-Holland).We willen eerst graag weten wie je bent Voordat we willen weten wat je kunt

 
 
 
Gemeente Hollands Kroon  |  Postbus 8 1760 AA Anna Paulowna  |  088 - 32 15 000  |  wervingenselectie@hollandskroon.nl | Proclaimer
 

Sitemap | Powered by HVMP Internet Marketing