Kernwaarden

Kernwaarden

De organisatiecultuur wordt gevormd door de waarden en normen van de organisatie. Hollands Kroon heeft vijf kernwaarden uitgewerkt die richtinggevend zijn voor ons gedrag. Bij ons werken mensen die ondernemend zijn en resultaatgericht, die integraal werken en verantwoordelijkheid nemen en die willen weten wat inwoners, bedrijven en instellingen van ons verwachten. Onze collega’s willen groeien, vernieuwen, transparant en helder verantwoording afleggen en de belangen en resultaten van  samenleving en organisatie boven die van zichzelf zetten. De kernwaarden die uitdrukking geven aan dit gewenste gedrag zijn: vertrouwen, lef, contact, respect en bevlogenheid.

Pas jij bij Hollands Kroon? Hieronder wordt per kernwaarde aangegeven welke vragen je jezelf vooraf kunt stellen:

Vertrouwen                                                                                   

Ik geef vertrouwen door los te laten. Vertrouwen is voor mij de basis van samenwerken. Ik heb vertrouwen in de ander en ben open en transparant. Ik praat met de ander in plaats van over de ander. Ik heb vertrouwen in de intentie van de ander en ga uit van het goede. Iedereen kan op mij vertrouwen en ik sta voor het resultaat.

Lef

Ik durf en mag van de gebaande paden afwijken zolang ik bezig ben met verbeteren. Ik durf fouten te maken en deze te erkennen. Ik stel me kwetsbaar op en geef en ontvang feedback. Ik kijk regelmatig in de spiegel en durf mezelf scherp te ondervragen.

Contact

Ik heb daadwerkelijk contact van mens tot mens in plaats van functionaris tot functionaris. Ik heb aandacht voor de menselijke maat. Ik ben een inspirerend voorbeeld voor anderen en maak anderen blij. Ik droom samen met anderen en zorg samen voor een mooi resultaat. Ik draag bij aan een warme organisatie.

Respect

Ik sta open voor anderen en vul niet in maar vraag door. Ik ben bereid om de ander te laten groeien. Ik mag mezelf zijn in de organisatie en doe mijn best om de potentie van anderen te zien en te benutten. Anders zijn mag. Ik laat iedereen in zijn waarde.

Bevlogenheid

Ik ben betrokken en gedreven in wat ik doe voor de omgeving en voor mijzelf. Ik voel me verantwoordelijk voor het resultaat. Ik maak kenbaar wat mijn toegevoegde waarde is en ik denk in kansen en mogelijkheden. Ik werk vanuit mijn persoonlijke drijfveren en maak het verschil.

We willen eerst graag weten wie je bent Voordat we willen weten wat je kunt

 
 
 
Gemeente Hollands Kroon  |  Postbus 8 1760 AA Anna Paulowna  |  088 - 32 15 000  |  wervingenselectie@hollandskroon.nl | Proclaimer
 

Sitemap | Powered by HVMP Internet Marketing